Autoři

Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu,

Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.

Autor: Aischylos