Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Buddha - citáty

Citáty od autora Buddha

Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.

Autor: Buddha
Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.

Autor: Buddha
Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď.

Autor: Buddha
Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet.

Autor: Buddha
Nedělejte ohňů, nepopálíte se; zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.

Autor: Buddha
Neusmrcujte, nýbrž ctěte život.

Autor: Buddha
Láska těl je ostřejší než kopí, kterým se krotí divocí sloni. Je palčivější než plamen, je jako šíp, zabodnutý do mysli člověka.

Autor: Buddha
Ženy mají rády zanedbané muže, neboť se mohou cítit nepostradatelné jako jejich pečovatelky.

Autor: Buddha
Záští nezaniká záštím, ale láskou.

Autor: Buddha
Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.

Autor: Buddha