Autoři

Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu to dokonale

Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu to dokonale oplatil.

Autor: Voltaire