Autoři

Být pravověrným znamená nemyslet - nemít potřebu myslet. Pravověrnost je

Být pravověrným znamená nemyslet - nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí.

Autor: Orwell George