Autoři

Čestný politik je ten, který zaprodá-li se někomu, zůstane mu také

Čestný politik je ten, který zaprodá-li se někomu, zůstane mu také věrný.

Autor: Cameron Simon