Autoři

Citáty o moci

« předchozí 2 / 2  
Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Soudíš-li, zkoumej, vládneš-li, poroučej.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Povolaný vládne takto: činí jejich srdce prázdným a jejich tělo statným. Zeslabuje jejich chtění a zesiluje jejich kosti. Dbá o to, aby byli bez vědění a neměli žádosti, a aby se ti, kdo mají vědění, neodvažovali jednat. Dělá nedělání - a vše je v pořádku.

Autor: Lao-c´
zobrazit detail
Vládce ať nespěchá s trestem, avšak odměnu měl by dát rychle.

Autor: Ovidius Naso Publius
zobrazit detail
Kníže je prvním služebníkem svého státu.

Autor: Fridrich II.Veliký
zobrazit detail
Jsou vládcové, kteří vládnou z boží milosti, a jsou takoví, kteří vládnou z božího dopuštění.

Autor: Shaw George Bernard
zobrazit detail
Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám.

Autor: Démokritos z Abdér
zobrazit detail
Lidé si nejsou naprosto rovni: jedni se rodí k otroctví, druzí ke vládě.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Kdo si cení své cti tak jako svého těla, toho lze pověřit vládou. Kdo miluje lid tak jako své tělo, tomu lze svěřit říši.

Autor: Lao-c´
zobrazit detail
Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.

Autor: Euripidés
zobrazit detail
Vláda, která se neřídí zásadami, z kterých vzešla, není zákonitá.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Nesouhlasím s tím co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět duchu zákona.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Moc vždy zotročí člověka, který ji drží v ruce.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Cílem moci je moc.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Moc není prostředek, je to cíl.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura. Cílem mučení je mučení. Cílem moci je moc.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Diktátoři nebývají nikdy veselí.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
« předchozí 2 / 2