Autoři

Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže -

Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody vyabstrahovat.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich