Autoři

Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil

Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil se.

Autor: Grillparzer Franz