Autoři

Člověk je nešťastný proto, že nerozumí

Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich