Autoři

Člověk je vládcem a pánem

Člověk je vládcem a pánem přírody.

Autor: Purkyně Jan Evangelista