Autoři

Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem

Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy.

Autor: Quintilianus Marcus Fabius