Autoři

Co je dobré? Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu.

Co je dobré? Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu.
Co je špatné? Všechno, co pochází ze slabosti.
Co je štěstí? Cítit, že moc vzrůstá, že překonáváme překážku!

Autor: Nietzsche Friedrich