Autoři

Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje

Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata.

Autor: Buddha