Autoři

Hry dětí nejsou žádné hry a dlužno je posuzovat jako nejvážnější dětské

Hry dětí nejsou žádné hry a dlužno je posuzovat jako nejvážnější dětské konání.

Autor: Montaigne Michel de