Autoři

I stařec je k poučení vždy dost

I stařec je k poučení vždy dost mlád.

Autor: Aischylos