Autoři

Jak je politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně

Jak je politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně chceme!Autor: Abélard Pierre