Autoři

Je jednodušší bojovat za principy, než s nimi

Je jednodušší bojovat za principy, než s nimi žít.

Autor: Adler Alfred