Autoři

Je to vždy vhodná doba pro starého muže - učit

Je to vždy vhodná doba pro starého muže - učit se.


Autor: Aischylos