Autoři

Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo

Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo manžel.

Autor: Pitigrilli Dino Serge