Autoři

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.

Autor: Aristoteles