Autoři

Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před

Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.

Autor: Montesquieu Charles