Autoři

Kdo se nechce stát misogynem, ať nikdy neposlouchá, když se mezi sebou hádají

Kdo se nechce stát misogynem, ať nikdy neposlouchá, když se mezi sebou hádají dvě ženy.

Autor: Paul Jean