Autoři

Kdybys mohl spatřit Zemi osvětlenou z místa tmavého jako noc, vypadala by

Kdybys mohl spatřit Zemi osvětlenou z místa tmavého jako noc, vypadala by nádherněji než Měsíc.

Autor: Galilei Galileo