Autoři

Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na

Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.

Autor: Voltaire