Autoři

Který muž by ochotně vlezl do ohlávky manželské, kdyby napřed uvážil všecky

Který muž by ochotně vlezl do ohlávky manželské, kdyby napřed uvážil všecky nevýhody tohoto života?

Autor: Erasmus Desiderius Rotterdamský