Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Lidé a člověk

Když je člověk v nebezpečí, jeho smysly nabudou na ostražitosti.

Autor: Remarque Erich Maria
Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda.

Autor: Remarque Erich Maria
Vědění je vskutku to, co vedle ctnosti pozdvihuje jednoho člověka nad druhého.Autor: Addison Joseph
Na světě je dost místa pro věci, jen pro lidi ne.

Autor: Remarque Erich Maria
Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek.

Autor: Remarque Erich Maria
Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.

Autor: Galilei Galileo
Radost svádí člověka k upřímnosti.

Autor: Paul Jean
I kdyby bylo bůhvíkde zabito statisíce lidí - když se jeden řízne do prstu, nebolí ho to proto míň.

Autor: Remarque Erich Maria
Existují lidé, kteří mají peníze, a lidé, kteří jsou bohatí.

Autor: Coco Chanel
Je typické, že když člověk propadne panice, má dojem, že odevšad na něj míří reflektory a celý svět nemá na práci nic jiného než ho hledat.

Autor: Remarque Erich Maria