Autoři

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Autor: Aischylos