Autoři

Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají

Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.

Autor: Paul Jean