Autoři

Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný

Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.

Autor: Ulpianus Domitius