Autoři

Měňte své radovánky, ale nikdy své

Měňte své radovánky, ale nikdy své přátele.

Autor: Voltaire