Autoři

Mír se zjednává

Mír se zjednává válkou.

Autor: Nepos Cornelius