Autoři

Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční

Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.

Autor: Orwell George