Autoři

Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za

Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.

Autor: Epikúros ze Samu