Autoři

Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš

Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš velká.

Autor: Tacitus Publius Cornelius