Moudrost a hloupost

Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.

Autor: Platón
Člověk nepředává lidské dědictví tím, že se dá slyšet, ale tím, že se zachová při zdravém rozumu.

Autor: Orwell George
Dlouhá jest cesta naukou, krátká a platná příkladem.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.

Autor: Galilei Galileo
Do neštěstí vás přivádí nikoli věci, které nevíte, ale věci, které víte jistě, ale které nejsou pravda.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Genialita je procento inspirace a devadesát devět procent potu.

Autor: Edison Thomas Alva
Jeden den člověka vzdělaného je delší než nejdelší život člověka nevědomého.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Nutnost se měří užitečností.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Lidský duch je od přirozenosti čilý a chtivý pohybu.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Nestačí mít rozum, třeba ho mít tolik, abychom ho neměli příliš.

Autor: Maurois André
1 / 10