Autoři

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho

Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí.

Autor: Aischylos