Autoři

Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem

Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz. Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

Autor: Rousseau Jean Jacques