Autoři

Musíme se protrpět k

Musíme se protrpět k pravdě.

Autor: Aischylos