Autoři

Ne přírodě poroučet, přírodu

Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!

Autor: Bacon Francis