Autoři

Nejvyšší politickou moudrostí je

Nejvyšší politickou moudrostí je nečinnost.

Autor: Lao-c´