Autoři

Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí. Je možné mít množství vědomostí,

Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí. Je možné mít množství vědomostí, ale neznat to nejdůležitější.

Autor: Tolstoj Lev Nikolajevič