Autoři

Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět

Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět duchu zákona.

Autor: Voltaire