Autoři

Nevědomost je

Nevědomost je síla.

Autor: Orwell George