Autoři

Nic by králi nemělo ležet na srdci víc, než aby byl co možná nejvíc všestranný,

Nic by králi nemělo ležet na srdci víc, než aby byl co možná nejvíc všestranný, informovaný, aby měl celkový přehled a nepodléhal předsudkům, zkrátka aby byl a zůstal co nejúplnějším člověkem.

Autor: Novalis