Autoři

Nic nevzbuzuje u lidí větší důvěrnost a vzájemnou blahovolnost než pomlouvání

Nic nevzbuzuje u lidí větší důvěrnost a vzájemnou blahovolnost než pomlouvání třetího.

Autor: Paul Jean