Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Citáty o bohatství a chudobě

Moc dlužím, nic nemám. Zbytek dám chudákům.

Autor: Rabelais Francois
Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk.

Autor: Picasso Pablo
Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.

Autor: Epikúros ze Samu
Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.

Autor: Xenofón
Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.

Autor: Syrus Publilius
Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.

Autor: Kafka Franz
Zbytečná skromnost chudému škodí.

Autor: Homér
Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
Není chudý ten, kdo má málo, ale ten, kdo více žádá.

Autor: Proust Marcel
Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno.

Autor: Seneca Lucius Annaeus