Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Citáty o dobru a zlu

Dělej dobro a dobro se ti vrátí.

Autor: Buddha
Nic není dobré ani špatné samo o sobě. Záleží na tom, co si o tom myslíme.

Autor: Shakespeare William
Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.

Autor: Buddha
Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

Autor: Buddha
Co je dobré? Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu.
Co je špatné? Všechno, co pochází ze slabosti.
Co je štěstí? Cítit, že moc vzrůstá, že překonáváme překážku!

Autor: Nietzsche Friedrich
Když jen jednou ulevím v trápení nebo žalu, když jenom jednou pomůžu v bolesti. Když jenom zvednu ptáčka vypadlého z hnízda, anebo zmírním něčí neštěstí. Pak nežila jsem nadarmo, nesešla na scestí.

Autor: Dickinson Emily
Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat.

Autor: Bosco Giovanni
Tímto světem projdu jen jednou. Proto každé dobro a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti, nebo němé tváři, nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám. Neboť nepůjdu znovu touto cestou.

Autor: Galsworthy John
Veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
Po zlém nenastupuje vždy nutně dobré; může je vystřídat i nové zlo, horší předešlého.

Autor: Montaigne Michel de