Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Citáty o válce

Komu je horko, ať si rozepne kabát.
(rada vojákům v bitvě u Slavkova)

Autor: Bonaparte Napoleon
Každá válka končí jednáním. Proč nevyjednávat dřív než začne?

Autor: Nehrú Džavaharlár
Válka je způsob, jak rozbít na kousky anebo vystřelit do stratosféry či potopit do hlubin moře hmotné statky, které by se jinak daly použít k dosažení nadměrného pohodlí mas a v důsledku toho nakonec i k jejich nadměrné inteligenci.

Autor: Orwell George
Válka, jak vidíme, přináší nejen nevyhnutelné ničení, ale navíc je psychologicky přijatelným způsobem zdůvodňuje.

Autor: Orwell George
Válka je zlo, a často to menší zlo. Ti, kdo meč zvednou, také mečem hynou, a ti, kdo meč nezvednou, zajdou na páchnoucí nemoce.

Autor: Orwell George
Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla!

Autor: Orwell George
Na tvrzení, že válku zavinili Židé se tenkrát odpovídalo: a cyklisti. Když se někdo zeptal: A proč cyklisti?, tak se odpovídalo: A proč Židi?

Autor: Remarque Erich Maria
Válka nás pro všecko zkazila.

Autor: Remarque Erich Maria
Válka není pohádka, v níž všichni zlí hynou a všichni hodní jsou zachráněni. Smrt si v ní nevybírá jen spravedlivou daň na těch, kdo na svůj vrub prolili nevinnou krev.

Autor: Remarque Erich Maria
Teprve lazaret ukazuje, co je to válka.

Autor: Remarque Erich Maria