Autoři

Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se

Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.

Autor: Cicero Marcus Tullius