Autoři

Politika musí pokleknout před mravností. Mravnost utváří politiku odmítáním

Politika musí pokleknout před mravností. Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.


Autor: Kant Immanuel